تور های مجازی

اما زمانی که کالای شما بزرگتر از یک آدمک چوبی باشد چی؟ مثلاً یک ساختمان.

تورهای مجازی استودیو راش به مشتریان شما این اجازه را میدهند تا با قدم های دیجیتال وارد ساختمان شما شده و از تمامی زوایا داخل و خارج آن را ببینند.

بنگاه های معاملاتی میتوانند از این خدمت برای نشان دادن ساختمان های خود به مشتریان استفاده نمایند اما این تکنولوژی محدود به این صنف نمیشود و شما میتوانید از تور مجازی جهت معرفی قسمت های مختلف فروشگاه خود یا کارخانه ها و شرکت های تجاری استفاده نمایید.